Usługi skierowane są do osób starszych samotnych, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, jak również  do osób, które wymagają pomocy, a rodzina nie może jej zapewnić.
Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania podopiecznego, a wymiar godzin i zakres usług ustalany jest indywidualnie dla każdej osoby.

Co mogą obejmować usługi opiekuńcze?

W zakresie zaspokajania codziennych potrzeb życiowych:

- utrzymywanie w czystości najbliższego otoczenia podopiecznego tj. pomieszczenia w którym przebywa, poprzez bieżące porządki tj. odkurzanie, zamiatanie, mycie podłogi
- utrzymanie w czystości sprzętu sanitarnego
- przygotowanie posiłków
- mycie naczyń stołowych używanych do przygotowania i spożycia posiłku
- pomoc przy spożywaniu posiłków
- zakup artykułów spożywczych i niezbędnych artykułów przemysłowych w sklepie najbliższym miejsca zamieszkania podopiecznego
- dostarczanie jednego gorącego posiłku z jadłodajni/stołówki\
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- organizacja czasu wolnego tj. czytanie prasy, książek, spacer (uzależniony od stanu zdrowia podopiecznego)

W zakresie opieki higieniczno-sanitarnej:

- pomoc przy myciu/kąpieli
- zmiana bielizny osobistej i pościelowej
- przesłanie łóżka
- pomoc przy  załatwianiu potrzeb fizjologicznych
- zmiana pampersów w razie stosowania

W zakresie pielęgnacji zleconej przez lekarza:

- pomoc w zamówieniu wizyty lekarskiej i pielęgniarskiej domowej
- realizacja recept lekarskich na koszt podopiecznego
- podawanie leków uprzednio przygotowanych przez osoby upoważnione