Spółdzielnia socjalna CZECHO-BEST rozpoczęła działalność 1 lipca 2017 r., a jej założycielami są Gminy Czechowice-Dziedzice oraz Bestwina. Została utworzona ze środków własnych obu Gmin oraz dotacji finansowej udzielonej przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Bielskiego Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej.
Spółdzielnia socjalna to podmiot ekonomii społecznej, który ma osobowość prawną, prowadzi działalność gospodarczą, jednak zysk osiągany z tej działalności nie jest celem samym w sobie, a środkiem do realizacji celów statutowych.

Głównym przedmiotem działalności naszej Spółdzielni jest świadczenie usług opiekuńczych. Oferta skierowana jest zarówno do osób wymagających opieki, jak również do osób sprawujących opiekę nad chorymi.
Usługi są świadczone przez doświadczone i wykwalifikowane opiekunki w miejscu zamieszkania podopiecznego i realizowane w różnym wymiarze czasowym, w zależności od potrzeb.

W ofercie znajdują się dodatkowo usługi fizjoterapeutyczne i wypożyczalnia sprzętu medycznego, by w sposób kompleksowy zapewnić pomoc podopiecznemu w codziennym funkcjonowaniu w jego miejscu zamieszkania.
Spółdzielnia
realizuje usługi zlecane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Czechowicach-Dziedzicach oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bestwinie, jak również zlecenia prywatne dla osób nie będących klientami wymienionych Ośrodków.

Osoby lub rodziny zainteresowane usługami Spółdzielni zapraszamy do kontaktu.
Gwarantujemy najwyższą jakość świadczonych usług.